Deklaracja dostępności

29. Gminny Przegląd Grup Kolędniczych.

Komisja w składzie:

 

  1. Marta Smólczyńska – etnolog, Małopolskie Centrum Kultury „Sokół”
  2. Aleksander Smaga – muzyk, Małopolskie Centrum Kultury „Sokół”

 

po obejrzeniu i ocenie 3 grup  przyznała następujące miejsca i nagrody:

 

  • Kategoria dziecięca:

I miejsce – grupa „Z turoniem” ze SP w Jazowsku

II miejsce – grupa „Z gwiazdą” ze SP w Maszkowicach

  • Kategoria dorosłych:

II miejsce – grupa kolędnicza „Z kozą” ze stowarzyszenia „Kiyrpecki”

 

Grupy kolędnicze otrzymują nagrody finansowe i pamiątkowe dyplomy ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Łącku. 

 

Ponadto jury zakwalifikowało na Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych „Sądeckie Kolędowanie” w Mystkowie grupę kolędniczą „Z turoniem” ze SP w Jazowsku i grupę kolędniczą „Z kozą” ze stowarzyszenia „Kiyrpecki”.

 

Jury wyraża podziękowanie wszystkim wykonawcom i opiekunom za udział i przygotowanie grup do udziału w przeglądzie, a także organizatorowi za sprawne przeprowadzenie imprezy.