Deklaracja dostępności

Bronek z Obidzy autorem roku, prezentacja Łąckiego Klubu Literackiego

W trakcie Sądeckich Targów Książki odbyło się rozstrzygnięcie i podsumowanie konkursu o Nagrodę im. ks. prof. Bolesława Kumora. Tytuł Sądecki Autor 2021 otrzymał Bronek z Obidzy Kozieński - serdecznie gratulujemy. Odbyła się również prezentacja twórców Łąckiego Klubu Literackiego. Swój artystyczny dorobek zaprezentowali: Marzena Setlak, Joanna Garwol, Bronek z  Kozieńskiemu, Jerzemu Trzajnie, Franciszkowi Opydowi, Stanisławowi Glistakowi za prezentację swojej twórczości w ramach Sądeckich Targów Książki, wprowadzenie Agnieszka Gromala, oprawa muzyczna Gabriela Matusiewicz.