"Cudze chwalicie..." - Gmina Łącko w obiektywie

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„CUDZE CHWALICIE... – GMINA ŁĄCKO W OBIEKTYWIE”

 

 1. Organizatorem konkursu „Cudze chwalicie... – Gmina Łącko w obiektywie” jest Gminny Ośrodek Kultury w Łącku.
 2. Nadesłane prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

-          kat. I – dzieci: do klasy VI Szkoły Podstawowej,

-          kat. II – młodzież: gimnazja i szkoły średnie,

-          kat. III – dorośli.

 1. Przedmiotem konkursu są zdjęcia dotyczące Gminy Łącko w dwóch kategoriach tematycznych:

a)    miejsca, obiekty

b)    ludzie

 1. Technika wykonania zdjęć dowolna. Fotomontaż jest zabroniony.
 2. Jeden uczestnik może przysłać maksymalnie dwie prace.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z Konkursu prac o niskiej jakości technicznej.
 2. Fotografie należy nadsyłać w postaci odbitek formatu 15x21(standardowy format 15x20)oraz w postaci cyfrowej na nośnikach CD.
 1. Zdjęcia należy dostarczyć osobiście lub pocztą do dnia 25 listopada na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Łącku, Łącko 23A, 33 – 390 Łącko.
 2. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej: www.gok.lacko.plwww.lacko.pl
 3. Na odwrocie każdej fotografii należy nakleić kartkę z danymi autora: imię, nazwisko, adres, nr telefonu, szkołę, klasę, wiek autora oraz tytuł pracy.
 4. W konkursie nagradzane są trzy najlepsze prace, którym jury przydziela pierwsze, drugie i trzecie miejsce w każdej z kategorii. W szczególnych przypadkach jury może zdecydować o innej liczbie lub odmiennym rozdziale miejsc i nagród w konkursie. Jury może także wyróżnić dowolną liczbę prac.
 5. Nadesłane prace nie będą zwracane, przechodzą na własność Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ich nieodpłatnej ekspozycji oraz publikacji z zaznaczeniem nazwiska autora.

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie