Deklaracja dostępności

Gminne obchody Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja

Program:

15:00 – Msza Św. w intencji strażaków z OSP w Łącku, Czerncu i Maszkowicach z okazji Św. Floriana – kościół parafialny w Łącku.

15:50 – Przemarsz pod pomnik na Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego.

16:00 – Montaż słowno-muzyczny w wykonaniu dzieci z Ogniska Muzycznego i Grupy Teatralnej "Berecik".

Zapraszamy!

 

„Na dzień 3 Maja” - Franciszek Karpiński

Rzucajmy kwiaty po drodze,
Kędy przechodzić mają
Szczęście narodu wodze,
Co nowy rząd składają,
Weźmy weselsze szaty,
Dzień to kraju święcony
Jakże ten król nasz bogaty!
Skarb jego – serc miliony.

Witaj majowa jutrzenko,
świeć naszej polskiej krainie,
ucieszymy Ciebie piosenką
przy hulance i przy winie.
Witaj Maj, Trzeci Maj!
u Polaków błogi raj!
Nierząd braci naszych cisnął
gnuśność w ręku króla spała,
a w ten Trzeci Maj zabłysnął
i nasza Polska powstała.
Witaj Maj, piękny Maj
Wiwat wielki Kołłątaj!