Deklaracja dostępności

Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości

Tegorczne obchody Narodowego Święta Niepodległości w Łącku miały wyjątkowy charakter.

W dniu 10 listopada w sali teatralnej w Domu Katechetycznym w Łącku odbył się Wieczór Patriotyczny. We wspólnym montażu muzyczno-słownym zatytułowanym "Moja Ojczyzna" zaprezentowali się uczniowie Ogniska Muzycznego w Łącku, Grupy Teatralnej "Berecik" oraz laureaci VI Gminnego Konkursu Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej "Póki Polska żyje w nas..." - Rita Zygadło z ZSP w Łącku, Aleksandra Talar z akompaniamentem Aleksandry Lasyk ze SP w Maszkowicach oraz Julia Ferenc ze SP w Zabrzeży. W drugiej części zagrała Orkiestra Dęta im. Tadeusza Moryto pod dyr. Stanisława Strączka z udziałem solistów: Anny Gromali i Marcina Wnęka. Usłyszeć można było znane pieśni patriotyczne, ale również piosenki żołnierskie, które śpiewała wraz z orkiestrą licznie zgromadzona publiczność. Głos zabrali wójt gminy, przewodnicząca Rady, dyrektor GOK w Łącku, którzy podziękowali za udział, zapraszając na kolejne dni wspólnego świętowania niepodległości. Proboszcz parafii Łącko ks. Czesław Noworolnik wyraził swoją radość z tego tytułu, iż inauguracja sali teatralnej miała miejsce w trakcie tak wyjątkowej uroczystości, jaką był Wieczór Patriotyczny z okazji 103. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

11 listopada o godz. 9.00 w kościele parafialnym w Łącku odbyła się uroczysta Msza Św. za Ojczyznę, po której zakończeniu wszyscy uczestnicy pomaszerowali na Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie po odśpiewaniu hymnu państwowego i złożeniu kwiatów, miał miejsce program artystyczny. Na zakończenie uroczystości zabrał głos wójt gminy Łącko Jan Dziedzina, który podkreślił wartość wolności i niepodległości.

W niedzielę 14 listopada w godzinach podpołudniowych odbyło się widowisko historyczne "Partyznackim szlakiem" zorganizowane wspólnie ze stowarzyszeniem Amatorski Ruch Artystyczny Ziemi Łąckiej, które na ten projekt otrzymało dofinansowanie z Województwa Małopolskiego. W ramach widowiska zobaczyć można było potyczki partyzanckie z hitlerowcami, w wykonaniu stowarzyszenia Żandarmeria wraz z innymi zaprzyjaźnionymi rekonstruktorami. Obejrzeć można było również sprzęt wojskowy oraz zapoznać się z historią ruchu partyznackiego na naszym terenie. Mimo listopadowej aury w wydarzeniu tym uczestniczyło naprawdę wiele osób. Szczególnie dla najmłodszych było to wyjątkowe spotkanie z historią.

Pełna galeria zdjęć i filmików na fb Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku.