Deklaracja dostępności

Gminny Konkurs Palm i Pisanek Wielkanocnych

Jury w składzie: Magdalena Leszko, Krystyna Sukiennik i Bernadetta Wąchała-Gawełek po obejrzeniu 11 palm i 45 pisanek, jakie wpłynęły na konkurs, postanowiła przyznać:
Kat. palmy:
I m-ce: Karol Bober - SP w Szczereżu
II m-ce: Marlena Majkrzak - SP w Kiczni, Katarzyna Cepielik - ZSP w Łącku
III m-ce: Sebastian Jawor - SP w Kiczni, Oliver Kozik - SP w Szczereżu
Kat. pisanki tradycyjne:
I m-ce: Marlena Majkrzak - SP w Kiczni
II m-ce: Karol Twardowski - ZSP w Łącku, Zuzanna Dąbrowska - SP w Kiczni,
III m-ce: Bartłomiej Olszewski - SP w Jazowsku
Kat. pisanki współczesne:
I m-ce: Martyna Kozik - SP w Szczereżu, Julia Kozik - SP w Jazowsku
II m-ce: Szymon Duda - SP w Szczereżu, Krystian Sołtys - ZSP w Kadczy
III m-ce: Tomasz Majewski - SP w Zagorzynie, Lena Biel - SP w Szczereżu
Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz upominki ufundowane przez GOK w Łącku.
Serdecznie gratulujemy!!!