Gminny Konkurs Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej

Regulamin II Gminnego Konkursu Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej

„Póki Polska żyje w nas…”

Łącko, 8.11.2016.

 

 1. 1.       Cel konkursu:
 • popularyzacja piosenki patriotycznej i żołnierskiej wśród młodych ludzi
 • kształtowanie postawy odpowiedzialności i patriotyzmu u młodego pokolenia
 • podniesienie świadomości narodowej
 • rozwijanie zdolności wokalnych wśród dzieci i młodzieży
 • umożliwienie konfrontacji własnych umiejętności z umiejętnościami kolegów.

 

 1. 2.       Organizator konkursu:

Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Łącku.

 

 1. 3.       Zasady konkursu:
 • Konkurs skierowany do solistów
 • Uczestnicy przesłuchiwani będą w trzech kategoriach wiekowych: kategoria I – uczniowie kl. I-III szkół podstawowych, kategoria II – uczniowie kl. IV-VI szkół podstawowych, kategoria III – uczniowie gimnazjów i szkół średnich
 • Uczestnicy konkursu prezentują utwory z podkładem muzycznym nagranym na płycie CD lub a ’cappella, dopuszczalny jest również własny podkład instrumentalny

 

 1. 4.       Terminy:
 • wypełnione karty zgłoszenia należy przesłać lub dostarczyć do dnia 30 października 2016 r. do Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku 33-390 Łącko 23A
 • konkurs odbędzie się w dniu 8 listopada od godz. 10.00 w sali GOK-u

 

 1. 5.       Ocena wykonawców:
 • oceny występów dokona specjalnie powołana Komisja Konkursowa, która dokona wyboru laureatów. Najlepsi otrzymają nagrody rzeczowy, zaś wszyscy uczestnicy pamiątkowe dyplomy
 • laureaci konkursu wystąpią w trakcie Wieczoru Patriotycznego w Łącku.