Gminny Konkurs Poezji Regionalnej i Gadek Ludowych

Regulamin Gminnego Konkursu Poezji Regionalnej i Gadek Ludowych

 

Organizator:

Gminny Ośrodek Kultury w Łącku

 

Termin:

15.03.2017 r., godz. 10.00 – sala GOK w Łącku

 

Cele konkursu:

 1. Upowszechnianie poezji regionalnej i gadek ludowych.
 2. Rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich.
 3. Propagowanie gwary łąckiej jako dziedzictwa pokoleń.
 4. Rozbudzenie wrażliwości na piękno poezji oraz kultury żywego słowa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

 

Zasady uczestnictwa:

 1. Konkurs organizowany jest w czterech grupach wiekowych:

I – uczniowie klas  I – III

II – uczniowie klas IV – VI

III – gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne

IV – dorośli

 

 1. Łączny czas trwania prezentacji nie może przekraczać 7 minut; ilość uczestników ze szkoły – dwóch z każdej grupy wiekowej.

 

 1. Uczestnicy I i II grupy wiekowej przygotowują jeden wiersz lub tekst pieśni ludowej; dopuszczalna jest również kompozycja kilku utworów o wspólnej tematyce jak również gadka, grupy III i IV przygotowują tekst gadki ludowej – dopuszczalna jest również prozatorska gwarowa twórczość własna (należy jej tekst dołączyć wraz z kartą zgłoszenia).

 

 1. Repertuar można oprzeć na twórczości autorów z Gminy Łącko (np. St. Klimka, St. Wąchały, Fr. Opyda, Bronka z Obidzy Kozieńskiego) lub innych poetów i pisarzy, których tematyka wierszy lub prozy jest związana z Gminą Łącko.

 

 1. Prezentacje recytatorskie mogą być wzbogacone o środki teatralne, jeśli służą one twórczej interpretacji – np. przy gwarze strój ludowy.

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie karty zgłoszenia do dn. 10.03.2017 na adres:

Gminny Ośrodek Kultury w Łącku

33-390 Łącko 23A

 

 1. Prezentacje uczestników oceniane będą przez jury, które w swojej ocenie będzie uwzględniać:

-          dobór repertuaru,

-          interpretację,

-          kulturę słowa,

-          ogólny wyraz artystyczny.

 

       8.   Jury przyzna nagrody i wyróżnienia we wszystkich kategoriach.

Spośród laureatów komisja dokona kwalifikacji na Ogólnopolski Konkurs Gawędziarzy, Instrumentalistów, Śpiewaków, Drużbów i Starostów Weselnych „Sabałowe Bajania”, które odbędą się w sierpniu 2017 r., w Bukowinie Tatrzańskiej.