Deklaracja dostępności

Górale Łąccy wyróżnieni na Pogórzańskich Godach w Łużnej

W dniach 21-22 kwietnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Łużnej odbyły się po raz dziesiąty Pogórzańskie Gody, czyli Małopolski Konkurs Obrzędów, Obyczajów i Zwyczajów Ludowych organizowany wspólnie przez Małopolskie Centrum Kultury Sokół i GOK w Łużnej.

Konkurs ten ma na celu ochronę najcenniejszych wartości kultury ludowej, wyrażonych w obrzędach, zwyczajach, muzyce, śpiewie, tańcu i gwarze.

Zespół Regionalny "Górale Łąccy" w trakcie tego konkursu zaprezentował Wesele łąckie od momentu wyjścia z kościoła, przez ocepiny i zwyczajowe tańce.

Prezentacja ta została nagrodzona przez jury wyróżnieniem oraz nagrodą finansową.

Serdecznie gratulujemy!