Deklaracja dostępności

I miejsce dla "Berecika" w powiatowym przeglądzie

26 kwietnia w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu odbył się XXVI Powiatowy Przegląd Teatrzyków Dziecięcych i Młodzieżowych pod patronatem Starosty Nowosądeckiego Marka Kwiatkowskiego. Wzięło w nim udział 10 grup teatralnych z całego powiatu nowosądeckiego.

Grupa teatralna "Berecik" zaprezentowała autorski spektakl pt. "Być dobrym jak chleb" oparty na twórczości Karola Wojtyły. Jury w składzie: Sabina Bałuszyńska, Anna Zając-Bieńkowska, Kinga Zbozień i Józef Więcławek zadecydowała o przyznaniu I miejsca, zaś Karolina Gromala została wyróżniona za kreację aktorską. 

Gratulujemy!