Deklaracja dostępności

I nagroda dla Górali Łąckich na 34. Ogólnopolskim Konkursie Tradycyjnego Tańca Ludowego

W dniach 13-14 października w Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Świlczy zs. w Trzcianie, odbył się 34. Ogólnopolski Konkurs Tradycyjnego Tańca Ludowego zorganizowane przez owe centrum oraz Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie.

W konkursowe szranki stanęło 18 grup tanecznych, w tym 4 dziecięce oraz 18 par tanecznych z sześciu województw: mazowieckiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, dolnośląskiego i podkarpackiego. Jury w składzie: dr Stanisława Trebunia-Staszel - etnolog, pracownik Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ w Krakowie, przewodnicząca jury, Stanisława Kowalska - choreograf, kierownik artystyczny Zespołu Folklorystycznego „Roztocze”, Marcin Zych - choreograf, kierownik SZPiT "POŁONINY" PRz, Tomasz Pyzik - pracownik UR na Wydziale Muzyki, przyznało Zespołowi Regionalnemu "Górale Łąccy" z Łącka I nagrodę za prezentację zatytułowaną "Na imioninak u Józefa".

Serdecznie gratulujemy!