Deklaracja dostępności

II miejsce dla męskiej grupy śpiewaczej z "Górali Łąckich"

W dniach od 12 do 15 maja odbyła się Druzbacka w Podegrodziu, czyli 38. Konkurs Muzyk, Instrumentalistów, Śpiewaków Ludowych i Drużbów Weselnych. Wzięła w nim również udział męska grupa śpiewacza z "Górali Łąckich". Nasi śpiewacy zdobyli II miejsce. Serdecznie gratulujemy!

Grupa wystąpiła w składzie: Jerzy Pustułka, Maciej Garbacz, Dominik Gorczowski, Wojciech Chlipała, Janusz Skupiński oraz Marcin Tarchała.