Deklaracja dostępności

Internetowy Konkurs Palm Wielkanocnych

Internetowy Konkurs Palm Wielkanocnych

  1. Cele  konkursu:
  • kultywowanie, podtrzymywanie i upowszechnianie plastyki obrzędowej związanej z okresem Świąt Wielkanocnych w Gminie Łącko
  • kontynuowanie tradycji rodzinnych, rękodzieła ludowego poprzez przekazywanie go z pokolenia na pokolenie
  • ochronna dziedzictwa kulturowego
  • zaszczepienie szacunku do kultury ludowej
  • zainteresowanie tradycjami wielkanocnymi
  • doskonalenie warsztatu artystycznego.

 

2. Technika wykonania:

Palma wielkanocna ma być wykonana z tradycyjnych materiałów i techniką charakterystyczną dla regionu, wyklucza się  użycie materiałów współczesnych (barwione trawy, wstążki z tworzywa  sztucznego, taśmy samoprzylepnej itp.)

 

3. Termin i ocena prac:

  • Zdjęcia wykonanych własnoręcznie palm (format jpeg, jpg) należy przesłać na adres e-mail: gok@lacko.pl do dnia 28 marca (do Niedzieli Palmowej). Do każdego zdjęcia należy dołączyć podpisane oświadczenie RODO (w załączniku). Konkurs ma charakter otwarty, nie ma ograniczeń wiekowych, wszystkie prace będą oceniane w jednej kategorii.
  • Komisja konkursowa powołana przez Organizatora dokona oceny prac konkursowych, a wyniki zostaną opublikowane w dniu 29 marca za pośrednictwem strony internetowej i fb, autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni dyplomami i nagrodami rzeczowymi.

 

oświadczenie RODO - pdf