Deklaracja dostępności

Kapliczki i krzyże przydrożne naszej Gminy - konkurs

Rozpoczął się miesiąc maj, jeden z najpiękniejszych w roku, kiedy przyroda jest w pełnym rozkwicie. Piękną tradycją tego miesiąca jest gromadzenie się mieszkańców naszej Gminy przy przydrożnych lub przydomowych kapliczkach i wspólne śpiewanie majówek, wśród pięknie kwitnących łąk, pól, sadów. Zwracamy się więc do Was z prośbą, o przesłanie na nasz adres mailowy: gok@lacko.pl - zdjęć wraz z krótkim opisem Waszej kapliczki, może być to ciekawa historia związana z jej powstaniem, może jakaś lokalna opowieść, ale również dane dotyczące miejsca, w którym się znajduje (w tytule wiadomości wpisujemy kapliczka). Można również opisać przydrożne krzyże, których tak wiele w naszej okolicy. Najciekawsze prace nagrodzimy, a przez cały miesiąc będziemy publikować te opowieści wraz ze zdjęciami, tworząc w ten sposób internetowy katalog naszych kapliczek i krzyży przydrożnych. To wyjątkowe obiekty na stałe wpisane w nasz krajobraz, ocalmy więc ich historię przed zapomnieniem (zdj. Ł. Setlak).www