Deklaracja dostępności

Konkurs fotograficzny "Suśnie".

Zapraszamy do udziału w Konkursie Fotograficznym pn. „Suśnie”.
1. Gminny Ośrodek Kultury w Łącku ogłasza konkurs fotograficzny dla amatorów pn. „Suśnie”, którego celem jest prezentacja tradycyjnych szuszarni służących do suszenia śliw.
2. Zdjęcia (maksymalnie 2 szt.) prosimy przesłać mailem na adres: gok@lacko.pl do 10.08.2020, w temacie wpisując „konkurs fotograficzny”, zaś w treści imię i nazwisko autora, miejscowość oraz wiek.
3. Najlepsze prace zostaną nagrodzone, o wynikach poinformujemy na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury oraz na fb. Przewidujemy ocenę w ramach kategorii wiekowych: dzieci (do 12 lat), młodzież (13-17 lat) oraz dorośli.
4. Wszystkie prace nadesłane do konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej oraz fb Gminnego Ośrodka Kultury z podaniem imienia i nazwiska autora.