Deklaracja dostępności

Konkurs Fotograficzny "W starym sadzie..."

KONKURS FOTOGRAFICZNY

„W STARYM SADZIE…”

 

  1. Gminny Ośrodek Kultury w Łącku ogłasza konkurs fotograficzny dla amatorów pn. „W starym sadzie…”, którego celem jest prezentacja łąckich strojów regionalnych lub też stylizacji folkowych w otoczeniu piękna kwitnących starych sadów.
  2. Zdjęcia prosimy przesłać mailem na adres: gok@lacko.pl do 18 maja, w temacie wpisując „konkurs fotograficzny”, zaś w treści imię i nazwisko autora, miejscowość i wiek.
  3. Najlepsze prace zostaną nagrodzone, o wynikach poinformujemy na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury oraz na fb. Przewidujemy ocenę w ramach kategorii wiekowych: dzieci (do 12 lat), młodzież (13-17 lat) oraz dorośli.
  4. Wszystkie prace nadesłane do konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej oraz fb Gminnego Ośrodka Kultury z podaniem imienia i nazwiska autora.