Międzyszkolny Konkurs Palm i Pisanek Wielkanocnych

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU PALM I PISANEK WIELKANOCNYCH

 

I. ORGANIZATOR:

Gminny Ośrodek Kultury w Łącku

 

II.  CELE  KONKURSU:

 • kultywowanie, podtrzymywanie i dokumentowanie tradycji zdobnictwa pisanek oraz upowszechnianie plastyki obrzędowej (wykonywanie palm) związanej z okresem Świąt Wielkanocnych w Gminie Łącko
 • kontynuowanie tradycji rodzinnych, rękodzieła ludowego poprzez przekazywanie go z pokolenia na pokolenie
 • ochronna dziedzictwa kulturowego gminy
 • zaszczepienie szacunku do kultury ludowej
 • zainteresowanie tradycjami wielkanocnymi
 • doskonalenie warsztatu artystycznego

 

III. UCZESTNICY:

 • młodzież szkolna

               

IV. TERMIN l MIEJSCE SKŁADANIA PALM l PISANEK:

 • do 16.03.2016 r. w GOK w Łącku

 

V. OCENA PRAC KONKURSOWYCH:

 • komisja konkursowa powołana przez Organizatora dokona oceny prac konkursowych w kategoriach: pisanka tradycyjna, pisanka współczesna, palma wielkanocna

 

Pisanka tradycyjna:

 • wykonana techniką rytowniczą (drapana)
 • wykonana techniką batikową (pisane woskiem)
 • barwiona w naturalnych wywarach (kraszanka) np. łupiny z cebuli, orzecha włoskiego, kory dębu, olchy, młodej jabłoni, pędów młodego żyta, kwiatu nagietka, soku z buraka, malwy

Przy ocenie prac w tej kategorii pod uwagę będą wzięte takie elementy jak:

 •  zachowanie tradycyjnych technik, motywów i kolorystyki
 •  precyzja i dokładność wykonania
 •  walory artystyczne

Pisanka współczesna:

 • wykonana różnorodnymi technikami zdobniczymi z wyłączeniem użycia tworzyw sztucznych i gotowych materiałów

Przy ocenie prac w tej kategorii pod uwagę wzięte będą takie elementy jak:

 • sposób zdobienia i użyte materiały
 • precyzja i dokładność wykonania
 • walory artystyczne

 

UWAGA: maksymalna ilość pisanek 3 szt. ze szkoły podstawowej i gimnazjum.

 

Palma wielkanocna:

 • wykonana z tradycyjnych materiałów i techniką charakterystyczną dla danego regionu, wyklucza się  użycie materiałów współczesnych (barwione trawy, wstążki z tworzywa  sztucznego, taśmy samoprzylepnej itp.)
 • palmy długości do 2m – 1 szt. ze szkoły

Prosimy opiekunów o zwrócenie uwagi , aby prace zostały wykonane przez dzieci własnoręcznie, prace prosimy czytelnie podpisać, werdykt komisji jest ostateczny i niepodważalny.

 

VI. NAGRODY:

 • najlepszym i najwartościowszym pracom konkursowym w poszczególnych kategoriach zostaną przyznane nagrody rzeczowe, pozostali uczestnicy zostaną uhonorowani wyróżnieniami.

 

UWAGA!

           Pokonkursowa wystawa wszystkich prac odbędzie się w sali GOK.

          Wykonane prace przechodzą na własność GOK.

 

                                                                                                                                                            Serdecznie zapraszamy.