Międzyszkolny Konkurs "Szopka Betlejemska"

Regulamin Międzyszkolnego Konkursu

 

„SZOPKA BETLEJEMSKA”

 

 

 

 

Cel konkursu:

v  kultywowanie rodzimej tradycji związanej z obchodami Świąt Bożego Narodzenia,

v  rozwijanie pomysłowości i wyobraźni,

v  kształtowanie u uczniów wrażliwości artystycznej,

v  stworzenie możliwości konfrontacji własnych umiejętności

     z umiejętnościami kolegów.

 

Zasady konkursu:

 

  1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Łącko.
  2. Konkurs jest organizowany w kategorii – szopka betlejemska.
  3. Konkurs przebiegać będzie w następujących etapach:

a)      eliminacje szkolne – do 01 grudnia 2016 r.

b)      finał gminny (ogłoszenie wyników) – 07 grudnia 2016 r. o godz. 1200            w Gminnym Ośrodku Kultury w Łącku.

  1. Szkolna komisja konkursowa wybiera jedną pracę (autor indywidualny) ze szkoły             i przesyła do 02 grudnia 2016 r. – sala GOK w Łącku.
  2. Technika wykonania i materiały dowolne, nawiązujące do tradycji regionu.
  3. Forma pracy – model (szopka może być wykonana przy wsparciu rodziny).
  4. Nazwisko autora, opiekuna i adres szkoły winno znajdować się na osobnej kartce dołączonej do pracy (nie przyklejać na pracę).
  5. Prace oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez organizatora, która przyzna nagrody za najlepiej wykonane szopki.

 

 

Uprzejmie prosimy o rozpropagowanie informacji na temat konkursu wśród uczniów

oraz przestrzeganie reguł konkursu.

 

                                                                                        Organizatorzy konkursu:

                                                                        Nauczycielki  ZSP w Kadczy i GOK w Łącku