Deklaracja dostępności

Moja rodzinna opowieść "Na stulecie Niepodległej"

Regulamin Konkursu

Moja rodzinna opowieść „Na stulecie Niepodległej”

 1. Organizator:

Stowarzyszenie Amatorski Ruch Artystyczny Ziemi Łąckiej

Ul. Strażacka 29

33-390 Łącko

 2. Cel konkursu:

- wzmacnianie pamięci o przeszłości swojego regionu

- przypomnienie i uświadomienie własnej historii na tle Małopolski

- ocalenie od zapomnienia ciekawych rodzinnych opowieści ukazujących postawy patriotyczne i społeczne jej mieszkańców

- podkreślenie roli jednostek w procesie kształtowania niepodległości Polski

- kształtowanie świadomości lokalnej i regionalnej

- uczczenie stulecia niepodległości Polski.

 3. Zasady konkursu:

- konkurs jest przeznaczony do wszystkich mieszkańców gminy Łącko, mile widziane zaangażowanie całych rodzin,

- zadaniem uczestnika jest spisanie ciekawej rodzinnej historii związanej z odzyskaniem niepodległości, albo też z okresem na przestrzeni ostatnich stu lat, podkreślając w niej rolę konkretnej osoby lub osób z rodziny; działalność tych osób może być związana np. z udziałem w działaniach wojennych, konspiracją, ale również z działalnością społeczną, gospodarczą, kulturalną, itp. – objętość pracy minimum jedna strona A4, czcionka Times New Roman, wielkość 12, odstępy 1,5 wiersza

- praca literacka powinna być wzbogacona o zdjęcia, dokumenty, wycinki prasowe, itp. (w formie skanu) – załączniki w formie jpeg lub pdf

 4. Termin:

- podpisane prace (imię, nazwisko, adres, szkoła lub miejsce pracy, nr tel.) wraz z załącznikami należy dostarczyć na płycie CD do dnia 26 października 2018 r. do Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku – partnera konkursu (adres: Gminny Ośrodek Kultury w Łącku,

33-390 Łącko 23A)  

 5. Nagrody:

Przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe dla laureatów miejsc od I-III oraz dla wyróżnionych. Pozostali uczestnicy otrzymają drobne upominki, a wszyscy pamiątkowe dyplomy. Fundatorzy nagród: Województwo Małopolskie, Gmina Łącko, Stowarzyszenie Amatorski Ruch Artystyczny Ziemi Łąckiej i Gminny Ośrodek Kultury w Łącku.

Wręczenie nagród odbędzie się w trakcie gminnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

Najlepsze prace zostaną opracowane graficzne, przedstawione w formie kolorowych plansz w formacie B1 i zaprezentowane na wystawie z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

 

Szczegółowe informacje: Bernadetta Wąchała-Gawełek tel. 691-028-268

 

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego