Deklaracja dostępności

Nowy sprzęt komputerowy

W ramach zakończonego projektu "Sieć na kulturę w podregionie nowosądeckim" współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2. "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej") otrzymaliśmy nowy sprzęt, czyli cztery laptopy i dwa tablety, które zostaną wykorzystane do pracy, jak również w trakcie zajęć z dziećmi i młodzieżą prowadzonych przez naszą jednostkę. Projekt ten był realizowany przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju.

308058098_460008289486398_3659598563861529538_n