Deklaracja dostępności

Odkrywanie skarbów dziedzictwa południowej Małopolski

MRPO_loga_stopka_1500px 

„Odkrywanie skarbów dziedzictwa południowej Małopolski”

 

Ogólne informacje o projekcie:

Lider projektu: Stowarzyszenie Klub Sportowy „Bór”
Okres realizacji: VI 2017 – V 2020
Budżet projektu: 2 525 925,31 PLN
Kwota dofinansowania: 1 867 578,77 PLN
Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego, Typ projektu B (dokumentowanie, zachowanie i upowszechnianie dziedzictwa niematerialnego)

 

Cel projektu:

Celem projektu jest wzmocnienie lokalnej tożsamości kulturowej mieszkańców (w szczególności młodzieży) 8 mikroregionów południowej części Małopolski oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej tych terenów dzięki stworzeniu sieci 50 questów (nieznakowanych w terenie tras, po których prowadzi wiersz opowiadający o danym miejscu, zawierający zagadki, prowadzące do hasła i skarbu) na bazie wiedzy zebranej w toku kompleksowej inwentaryzacji dziedzictwa niematerialnego Górali Orawskich, Górali Babiogórskich, Kliszczaków, Zagórzan, Górali Spiskich, Górali Białych, Górali Czarnych i Górali Pienińskich (naukowe badania terenowe i angażowanie miejscowej młodzieży do odkrywania miejscowego dziedzictwa).

 

Planowane efekty:

Z powstałych w ramach projektu produktów turystycznych (50 questów dostępnych w formie ulotek i aplikacji mobilnej) skorzysta do 2021 roku minimum 15 tys. osób. Młodzież z 8 mikroregionów przygotuje minimum 160 prac – literackich lub wizualnych – prezentujących miejscowe dziedzictwo niematerialne Górali. Ponadto w ramach projektu zostaną wydane 2 publikacje (wyniki badań etnograficznych prowadzonych przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie oraz podsumowanie działań angażujących lokalne społeczności z południowej Małopolski do odkrywania własnego dziedzictwa kulturowego), a także płyta z tradycyjną muzyką góralską.

 

Partnerzy projektu:

Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie
Babiogórskie Centrum Kultury w Zawoi
Gminny Ośrodek Kultury w Łącku
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury im. Danuty Szaflarskiej w Piwnicznej-Zdroju
Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej
Fundacja Mapa Pasji