Organizacja widowiska historycznego "Na szlakach naszej historii" w Łącku

Widowisko historyczne "Na szlakach historii" w Łącku 

 

Zadanie współfinansowane jest ze środków EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego pt. Organizacja widowiska historycznego „Na szlakach historii” w Łąckurealizowanego w ramach Poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Celem zadania jest organizacjia widowiska historycznego, w trakcie którego odbędą się inscenizacje z udziałem rekonstruktorów, odpowiedniego sprzętu i umundurowania, a także pokazy i prelekcje dotyczące działań partyzanckich na terenie gminy Łącko.

 

 

fot. poglądowa autor: Agnieszka Uchman