Deklaracja dostępności

Rodzinny Konkurs Strachów na Wróble

"Nie taki strach straszny..." - Regulamin Rodzinnego Konkursu Strachów na Wróble

 

 1.     Organizator:

 • Gminny Ośrodek Kultury w Łącku, 33-390 Łącko 23 A, tel. 18 444-61-69, e-mail: gok@lacko.pl

 2.     Cel konkursu:

 • powrót do tradycji z zakresu wykonywania strachów na wróble
 • rozwijanie pomysłowości i wyobraźni
 • zachęcenie całych rodzin do ciekawego i aktywnego spędzenia wolnego czasu.

 

3.     Zasady uczestnictwa:

 • przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy przestrzennej – stracha na wróble o wys. minimum 1,5 m z dowolnych materiałów
 • uczestnikami są rodziny z terenu Gminy Łącko  
 • prace należy dostarczyć do dnia 31 sierpnia 2017 r. do Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku
 • do wykonanych prac należy dołączyć kartkę zawierającą imię i nazwisko wykonawcy, adres, nr telefonu
 • powołana komisja konkursowa przyzna trzy nagrody główne oraz dodatkowe dla uczestników konkursu, a także pamiątkowe dyplomy
 • podsumowanie konkursu odbędzie się w trakcie Narodowego Czytania „Wesela” St. Wyspiańskiego na łąckim Rynku w dniu 2 września
 • wystawa pokonkursowa będzie mieć miejsce w ww. terminie, a także w trakcie Święta Owocobrania w dniu 3 września 2017 r.

 

4.     Postanowienia dodatkowe:

 • wszelkie informacje na temat konkursu można uzyskać w siedzibie organizatora: Gminny Ośrodek Kultury w Łącku, 33-390 Łącko 23 A, tel. 18 444-61-69