Deklaracja dostępności

Rodzinny Konkurs "Szopka Betlejemska"

Wraz z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Kadczy serdecznie zapraszamy do udziału w Rodzinnym Konkursie "Szopka Betlejemska".

Regulamin Rodzinnego Konkursu

„SZOPKA BETLEJEMSKA”

 

 Cel konkursu:

 • Kultywowanie tradycji związanej z obchodami Świąt Bożego Narodzenia.
 • Rozwijanie pomysłowości i wyobraźni.
 • Kształtowanie wrażliwości artystycznej.
 • Integracja rodzin i twórcze zagospodarowanie czasu wolnego.

 

Zasady konkursu:

 • Konkurs przeznaczony jest dla rodzin z terenu Gminy Łącko.
 • Konkurs jest organizowany jest w jednej kategorii – open, ze względu na angażowanie całych rodzin.
 • Prace należy dostarczyć do 15 grudnia 2021 r. do Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku.
 • Technika wykonania i materiały dowolne, nawiązujące do tradycji regionu.
 • Forma pracy – model. Uwaga! Prace, które były prezentowane w ubiegłym roku, nie mogą brać udziału w tegorocznej edycji.
 • Dane autorów wraz z adresem i nr telefonu oraz klauzulę RODO należy dołączyć na osobnej kartce dołączonej do pracy (nie przyklejać na pracę).
 • Prace oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez organizatora, która przyzna nagrody za najlepiej wykonane szopki.
 • Wystawa pokonkursowa oraz wręczenie nagród odbędzie się w trakcie Kiermaszu Świątecznego w Łącku w dniu 18 grudnia br. w łąckim Rynku. Galeria pokonkursowa wszystkich prac będzie umieszczona również w internecie.  

 

Organizatorzy konkursu:

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kadczy
 • Gminny Ośrodek Kultury w Łącku

 

oświadczenie RODO