Deklaracja dostępności

Spotkanie Góralsko-Lachowskie

Zanim rozpoczęto rywalizację, ze sceny zabrzmiał przepiękny hejnał łącki zagrany przez trębaczy Orkiestry Dętej im. T. Moryto.

Rywalizacja Lachów i Górali rozpoczęła się od przeciągania liny, siłowania na rękę, skrobania ziemniaka na czas oraz konkurencji poetyckich i gawędziarskich. Odbyły się również prezentacje muzyczno-taneczne: pokaz tańca lachowskiego i tańca góralskiego oraz występy kapeli lachowskiej i kapeli góralskiej.

Całość uświetniona została degustacją potraw regionalnych kuchni lachowskiej i góralskiej przygotowanej przez Koła Gospodyń Wiejskich. Lachowską kuchnię zaprezentowały KGW z Krasnego Potockiego oraz Moszczenicy Niżnej, natomiast góralską KGW z Łącka i Stowarzyszenie Nasza Ziemia Zagorzyn. Dodatkową atrakcją była lachowsko-góralska wystawa rękodzieła ludowego prezentująca dorobek takich twórców jak Józef Tokarz, Roman Bielski, Barbara Kościółek, Irena Aksamit-Leśniak, Magdalena Cięciwa, Kazimierz Basta, Stanisława Oleksy, Zofia Mirek, Dorota Mirek, Mariusz Obrzud, a także Kazimierz Twardowski i jego Wiejska Galeria z Naszacowic.

Rywalizacjom i pokazom przyglądała się premier Beata Szydło, która podziwiała piękno żywego wciąż folkloru Sądecczyzny.

Ważną częścią spotkania była również debata pt. „O przyszłości Nowego Sącza i Sądecczyzny” z udziałem Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego, Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ludomira Handzla i Wójta Gminy Łącko Jana Dziedziny, prowadzona przez Jakuba Bulzaka.