Deklaracja dostępności

Spotkanie z Poezją

27 lutego w Szkole Podstawowej w Zagorzynie odbyło się Spotkanie z Poezją Marzeny Setlak i Joanny Klimczak. Wszystkich obecnych powitała wicedyrektorka szkoły Jadwiga Wąchała. Następnie głos zabrał wójt gminy Łącko Jan Dziedzina, który wyraził swoją radość z faktu organizacji tego spotkania dla młodych ludzi.

Potem zaśpiewała pięknie Krystyna Polańska - nauczycielka tej szkoły. "Czas nas uczy pogody" - piosenka ta doskonale wrowadziła wszystkich w poetycki nastrój. Następnie można było obejrzeć krótki filmik opisujący czasem z humorem, ale i czasem z zadumą poetycką drogę Marzeny Setlak, a po jego zakończeniu sama poetka przeczytała kilka swoich wierszy.

Prowadząca spotkanie Bernadetta Wąchała-Gawełek opowiedziała z kolei o twórczości Joanny Klimczak, a autorka zaprezentowała również kilka swoich wierszy, w tym również jeden dedykowany swojej klasie.

Na zakończenie ponownie zaśpiewała, tym razem "Łatwopalnych" Krystyna Polańska, a w imieniu organizatorów podziękowania dla autorek przekazał dyrektor GOK Józef Strączek.
Potem nadszedł czas na podpisywanie dedykacji na tomikach pt. "Moje miejsce na ziemi" dla dużej grupy chętnych, która otoczyła poetki.

Organizatorami byli: Gminnny Ośrodek Kultury w Łącku, Gminna Biblioteka Publiczna w Łącku - filia w Zagorzynie i Szkoła Podstawowa w Zagorzynie.