Deklaracja dostępności

Strach na wróble - Rodzinny Konkurs

„Nie taki strach straszny…”

Rodzinny Konkurs Strachów na Wróble

 

 1. 1.      Organizator:
 • Gminny Ośrodek Kultury w Łącku, 33-390 Łącko 23 A, tel. 18 444-61-69,

e-mail: gok@lacko.pl

 

 1. 2.      Cel konkursu:
 • powrót do tradycji z zakresu wykonywania strachów na wróble
 • rozwijanie pomysłowości i wyobraźni
 • zachęcenie całych rodzin do ciekawego i aktywnego spędzenia wolnego czasu.

 

 1. 3.      Zasady uczestnictwa:
 • przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy przestrzennej – stracha na wróble o wys. minimum 1,5 m z dowolnych materiałów
 • uczestnikami są rodziny z terenu Gminy Łącko  
 • prace należy dostarczyć do dnia 1 września 2022 r. do Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku
 • do wykonanych prac należy dołączyć kartkę zawierającą imię i nazwisko wykonawcy, adres, nr telefonu
 • powołana komisja konkursowa przyzna nagrody finansowe i rzeczowe dla uczestników konkursu, a także pamiątkowe dyplomy
 • podsumowanie konkursu odbędzie się w trakcie Święta Owocobrania w Amfiteatrze na Jeżowej w dn. 4 września o godz. 16.30
 • wystawa pokonkursowa będzie mieć miejsce w ww. terminie

 

 1. 4.      Postanowienia dodatkowe:
 • wszelkie informacje na temat konkursu można uzyskać w siedzibie organizatora: Gminny Ośrodek Kultury w Łącku, 33-390 Łącko 23 A, tel. 18 444-61-69