Deklaracja dostępności

V Gminny Konkurs Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej "Póki Polska żyje w nas...

6 listopada w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku odbyła się piąta edycja Gminnego Konkursu Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej "Póki Polska żyje w nas...". Konkurs otworzyli wójt gminy Łącko Jan Dziedzina i dyrektor GOK Józef Strączek. W konkursowe szranki stanęło 43. uczestników, a jury w składzie Ewa Novel i Marcin Wnęk po wysłuchaniu wszystkich postanowiło przyznać następujące miejsca i wyróżnienia:

kat. I (kl. I-III)

I miejsce: Zuzanna Baziak – SP w Zabrzeży

II miejsce: Piotr Domek – SP w Zagorzynie

III miejsce: Martyna Wojnarowska – SP w Szczereżu

wyróżnienie: Michalina Kucybała – SP w Zarzeczu

kat. II (kl. IV-VI)

I miejsce: Małgorzata Mąka – SP w Zagorzynie

II miejsce: Dominika Podobińska – ZSP w Czarnym Potoku

III miejsce: Aleksandra Wnęk – SP w Zagorzynie

Wyróżnienie: Julia Ferenc – SP w Zabrzeży, Jan Kramarczyk – SP w Szczereżu, Anna Opyd – SP w Szczereżu

kat. III (kl. VII-VIII)

I miejsce: Maksymilian Bieryt – SP w Jazowsku

II miejsce: Klaudia Rams – ZSP w Łącku

III miejsce: Aleksandra Haza – ZSP w Kadczy

Wyróżnienie: Wiktoria Krzyśko – ZSP w  Łącku   

Jury pogratulowało wszystkim uczestnikom udziału w konkursie, jak również ich opiekunom wysiłku przygotowania podopiecznych, podkreślając jednocześnie niezwykle wysoki poziom konkursu, jak również urozmaicony repertuar.

W trakcie Wieczoru Patriotycznego w Łącku w dniu 11 listopada wystąpią laureaci I miejsc w poszczególnych kategoriach, a są to: Zuzanna Baziak, Małgorzata Mąka i Maksymilian Bieryt.