Deklaracja dostępności

VI Gminny Konkurs Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej

Regulamin VI Gminnego Konkursu Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej

„Póki Polska żyje w nas…”

Łącko, 4.11.2021 r.

 

 1. 1.       Cel konkursu:
 • Popularyzacja piosenki patriotycznej i żołnierskiej wśród młodych ludzi.
 • Kształtowanie postawy odpowiedzialności i patriotyzmu u młodego pokolenia.
 • Podniesienie świadomości narodowej.
 • Rozwijanie zdolności wokalnych wśród dzieci i młodzieży.
 • Umożliwienie konfrontacji własnych umiejętności z umiejętnościami kolegów.

 

 1. 2.       Organizator konkursu:

Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Łącku.

 

 1. 3.       Zasady konkursu:
 • Konkurs skierowany do solistów.
 • Uczestnicy przesłuchiwani będą w trzech kategoriach wiekowych:
  Kategoria I – uczniowie kl. I-III szkół podstawowych,
  kategoria II – uczniowie kl. IV-VI szkół podstawowych,
  kategoria III – uczniowie kl. VII-VIII szkół podstawowych i szkół średnich.
 • Uczestnicy konkursu prezentują utwory z podkładem muzycznym nagranym na płycie CD, pendrive (najlepiej tylko jeden podkład) lub a ’cappella, dopuszczalny jest również własny podkład instrumentalny.

 

 1. 4.       Terminy:
 • Wypełnione karty zgłoszenia należy przesłać lub dostarczyć do dnia 29 października 2021 r. do Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku, 33-390 Łącko 23A.
 • Konkurs odbędzie się w dniu 4 listopada (czwartek) od godz. 10.00 w sali GOK-u.

 

 1. 5.       Ocena wykonawców:
 • Oceny występów dokona specjalnie powołana Komisja Konkursowa, która wyłoni laureatów. Najlepsi otrzymają nagrody rzeczowe, zaś wszyscy uczestnicy pamiątkowe dyplomy.
 • Wytypowani laureaci konkursu wystąpią w trakcie Wieczoru Patriotycznego w Łącku.