Deklaracja dostępności

XXVII Przegląd Grup Kolędniczych

Salę wypełniali pasterze w kożuchach, Żydzi próbujący ubić jakiś interes, majestatyczni Królowie, Śmierć ostrząca swą kosę, złośliwe Diabły i wiele jeszcze innych postaci. Jury w składzie: Magdalena Kroh – etnograf, Benedykt Kafel – etnograf MCK Sokół w Nowym Sączu i Monika Kurzeja – muzyk, dialektolog MCK Sokół w Nowym Sączu po obejrzeniu i gruntownej ocenie wszystkich grup w tym 1 dorosłej, 1 młodzieżowej i 2 dziecięcych przyznała następujące miejsca:

w kategorii dziecięcej:

  • I miejsca nie przyznano
  • dwa równorzędne II miejsca otrzymali:

- Grupa kolędnicza „Z gwiazdą” ze SP w Łącku (op. Maria Gorczowska, Dorota Duda)

- Grupa kolędnicza „Z gwiazdą” ze SP w Maszkowicach (op. Beata Wąchała, Joanna Koza)

w kategorii młodzieżowej:

  • I miejsce – Grupa kolędnicza „Herody” z GOK w Łącku (op. Bernadetta Wąchała-Gawełek)

w kategorii dorosłej:

  • I miejsce – Grupa kolędnicza „Herody” z Łącka (op. Aneta Wolańska)

 

Wszystkie grupy otrzymały nagrody pieniężne ufundowane przez GOK w Łącku. Ponadto jury zakwalifikowało na Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych „Sądeckie Kolędowanie” w Mystkowie następujące grupy: młodzieżowa grupa „Herody” i dorosła grupa „Herody”, obydwie z Łącka.

 

Nagrody i dyplomy dla uczestników wręczali Wojciech Jamro – sekretarz gminy Łącko i Józef Strączek – dyrektor GOK w Łącku.

 

W imieniu jurorów głos zabrała Magdalena Kroh, która podziękowała wszystkim uczestnikom i opiekunom grup. Po zakończeniu konkursu miały miejsce konsultacje dla wszystkich instruktorów.