Deklaracja dostępności

Zachowanie dziedzictwa lokalnego i tożsamości regionalnej poprzez zakup wyposażenia do Izby Regionalnej w Łącku

Z radością informujemy, że przystępujemy do realizacji zadania grantowego pn. Zachowanie dziedzictwa lokalnego i tożsamości regionalnej poprzez zakup wyposażenia do Izby Regionalnej w Łącku, na które otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego pt. „Zachowanie dziedzictwa lokalnego na obszarze działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Brama Beskidu” w ramach Poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
W ramach realizacji zadania zostanie wykonany system wystawienniczy do naszej Izby Regionalnej obejmujący m.in. gabloty, regały, witryny.
70915223_2113529035418253_1875056668438429696_n