Deklaracja dostępności

Zaproszenie do składania ofert na widowisko historyczne

Gminny Ośrodek Kultury w Łącku zaprasza do składania ofert na realizację widowiska historycznego w Łącku. 

Przedmiot oferty: Organizacja widowiska historycznego "Na szlakach historii" w Łącku.

- inscenizacja z udziałem 30 rekonstruktorów odpowiednio umundurowanych i wyposażonych – trzy epizody potyczek (2 polsko-niemieckie i jedna polsko-sowiecka), jedna z nich przy wykorzystaniu makiet imitujących budynki, z użyciem pirotechniki i świec dymnych oraz motocykli i ciężarówki wojskowej

- wystawa sprzętu wojskowego i broni palnej, wraz z możliwością przymierzania mundurów, oglądania broni, wykonywania zdjęć

- prelekcja dotycząca działań partyzanckich na terenie gminy Łącko, a także prezentacja umundurowania i sprzętu

Termin realizacji zadania: 18. 11.2018

Termin składania ofert do 5 listopada 2018 r. do godz. 13.00 drogą mailową: gok@lacko.pl

Informacje pod nr tel. 18 444-61-69  

 

Zadanie współfinansowane jest ze środków EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego pt. Organizacja widowiska historycznego „Na szlakach historii” w Łąckurealizowanego w ramach Poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie