Deklaracja dostępności

77. rocznica Powstania Warszawskiego

1 sierpnia punktualnie o godz. 17:00 przy dźwiękach syren przypominających godzinę ,,W" odbyło się złożenie kwiatów oraz zapalenie zniczy przy pomniku na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego. Powstanie Warszawskie było buntem przeciwko brutalności niemieckiego okupanta i nadzieją na wyzwolenie Stolicy przed wkroczeniem Armii Radzieckiej.