Deklaracja dostępności

Gwara Górali Łąckich w sieci!

Kochani, ogłaszamy kolejny konkurs – Gminny Konkurs Poezji Regionalnej i Gadek Ludowych. Tym razem dla chętnych mniej stresu, bo wybraną przez siebie prezentację należy nagrać w zaciszu domowym i przesłać za pośrednictwem wetransfer.com na naszego maila: gok@lacko.pl do 15 maja br.

A oto szczegóły konkursu.

  1. Rozgrywany on będzie w trzech kategoriach: - kategoria dziecięca: 10-13 lat, - kategoria młodzieżowa: 14-17 lat, - kategoria dorosła: od 18 lat.
  2. Łączny czas trwania prezentacji nie może przekraczać 7 minut.
  3. Uczestnicy I grupy wiekowej przygotowują jeden wiersz lub tekst pieśni ludowej; dopuszczalna jest również kompozycja kilku utworów o wspólnej tematyce jak również gadka, grupy II i III przygotowują tekst gadki ludowej – dopuszczalna jest również prozatorska gwarowa twórczość własna, mile widziane będą historie zasłyszane w rodzinnych opowieściach.
  4. Gadka ludowa nie powinna być tekstem wierszowanym, ale dla ilustracji i ubarwienia utworu dopuszcza się drobne wstawki poetyckie, powiedzonka, przysłowia oraz przyśpiewki. Możliwe jest także przygrywanie na instrumentach (z wyjątkiem akordeonu).
  5. Repertuar można oprzeć na twórczości autorów z Gminy Łącko lub innych poetów i pisarzy, których tematyka wierszy lub prozy jest związana z Gminą Łącko.
  6. Prezentacje recytatorskie mogą być wzbogacone o środki teatralne, jeśli służą one twórczej interpretacji – np. przy gwarze strój regionalny, ze względu na panującą sytuację, nie są one jednak konieczne.

 

W razie pytań prosimy o kontakt - tel. 18 444-61-69.