Naso łącko tradycja - Wesele Łąckie

Naso łącko tradycja - Wesele Łąckie to zadanie, które będzie realizowane przy dofinansowaniu ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu "Kultura - Interwencje 2018. EtnoPolska".

 

Poprzez realizację zadania osiagnięty zostanie cel główny jakim jest ochrona lokalnego dziedzictwa kulturalnego regionu łąckiego poprzez nagranie w formie filmu tradycyjnego obrzędu "Wesela Łąckiego", prezentowanego przez Zespół Regionalny "Górale Łąccy", a także wytłoczenie 500 szt. płyt dvd z tym obrzędem. Zostaną one kolportowane bezpłatnie do wszystkich placówek oświatowych. Służą również w trakcie występów jako materiał promocyjny dla zespołu. Poprzez te działanie zostaje upowszechniona wiedza na temat regionu górali białych i ich tradycji, jak również umożliwia się również przekaz międzypokoleniowy, który pozwala kolejnym najpierw na zaszczepienie zamiłowania do rodzimej kultury i folkloru, a następinie wszystkim chętnym czynne włączenie się w działalność kulturalną i zasielenie szeregów zespołu regionalnego. Dzięki umieszczeniu filmu w internecie umożlwiono szerokiemu gronu odbiorców dostęp do wiedzy i poznania regionu łąckiego. 

NCK_Kult_Interw_2018_ETNO_RGB