Deklaracja dostępności

Poszerzenie oferty edukacyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku

Zadanie pn. "Poszerzenie oferty edukacyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku" będzie polegało na poszerzeniu oferty edukacyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku dla wszystkich grup odbiorców dzięki zakupowi wyposażenia do sal tematycznych dla zajęć pozalekcyjnych, ale również rozwijających zainteresowania dla wszystkich mieszkańców Gminy Łącko, w tym również seniorów i osób z niepełnosprawnościami, przy jednoczesnym wykorzystaniu nowoczesnych technik przekazu. Zakup wyposażenia obejmie następujące sale tematyczne: pracownia plastyczna, sala muzyczna, sala zajęć teatralnych i kółek zainteresowań oraz sala konferencyjna do organizacji m.in. spotkań twórczych, wieczorów autorskich, konkursów o różnej tematyce.

Całkowity koszt zadania: 128.000 zł, w tym 100.000 zł - dofinansowanie, 28.300 zł - środki własne.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego.

05_znak_uproszczony_kolor_biale_tlo_RGB-01