Deklaracja dostępności

Poszerzenie oferty edukacyjnej Ogniska Muzycznego w Łącku

Mkidn-01-cmyk

 

Gminny Ośrodek Kultury w Łącku otrzymał dofinansowanie z Programu "Infrastruktura domów kultury" ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. "Poszerzenie oferty edukacyjnej Ogniska Muzycznego w Łącku". 

Dzięki realizacji zadania dla potrzeb naszego Ogniska zostanie zakupiony sprzęt multimedialny (rzutnik i elektryczny ekran projekcyjny), laptop z oprogramowaniem, elementy wyposażenia (stoły, krzesła), a także nowe instrumenty (akordeon i klarnet).

 

Zadanie pn. „Poszerzenie oferty edukacyjnej Ogniska Muzycznego w Łącku” dofi­nansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.