Deklaracja dostępności

Uroczyste zakończenie roku szkolnego w Ognisku Muzycznym w Łącku

Na początek wszystkich licznie zgromadzonych przywitał dyrektor GOK Józef Strączek. Następnie zaś rozpoczął się koncert uczniów. Młodzi muzycy zaprezentowali swoje umiejętności w grze na skrzypcach, pianinie, akordeonie, trąbce i instrumentach dętych oraz gitarze. Licznie zgromadzeni rodzice i najbliżsi koncertujących, nagradzali występy gromkimi owacjami. 

Potem głos zabrał Wójt Gminy Łącko Jan Dziedzina, który pogratulował tak uczniom, jak i ich rodzicom. Wespół z Przewodniczącą Rady Bernadettą Wąchałą-Gawełek i dyrektorem GOK przekazali podziękowania dla instruktorów Ogniska tj. pp. Agaty Pańszczyk (skrzypce), Marka Lipienia (trąbka, inst. dęte i teoria muzyki), Mariusza Gorczowskiego (pianino) i Piotra Matusiewicza (akordeon, gitara) za całoroczną pedagogiczną pracę.

Następnie specjalne dyplomy otrzymali uczniowie ze stopniami celującymi na świadectwie, zaś  później nastąpiło wręczenie nagród i cenzurek dla wszystkich uczniów.

Wspólne pamiątkowe zdjęcie zakończyło rok szkolny 2016/17 dla blisko siedemdziesięciu uczniów Ogniska Muzycznego w Łącku.